Konferencja międzynarodowa - 41 ENFSI DNA WORKING GROUP MEETING

W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w stolicy Litwy – Wilnie, odbyło się jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń kryminalistycznych – 41 spotkanie grupy roboczej ENFSI ds. DNA (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych). Cyklicznie organizowane przedsięwzięcie zrzesza kilkudziesięciu przedstawicieli zagranicznych ośrodków badawczych, laboratoriów kryminalistycznych, organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości oraz firm produkujących specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, aby podczas sesji grup roboczych i sesji plenarnych, osoby zaangażowane w kryminalistyczne badania DNA mogły zaprezentować aktualne trendy w zakresie funkcjonowania kryminalistycznych baz danych DNA, nowoczesne  technologie i ich możliwości badawcze, proponowane zmiany legislacyjne w dokumentach obowiązujących, bieżące kwestie problematyczne oraz proponowane rozwiązania w zakresie analizy DNA dla celów kryminalistycznych.         
          Podczas tego międzynarodowego wydarzenia, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowała doktorantka – Pani mgr Katarzyna Ćwik, której wygłoszone w języku angielskim sprawozdanie z prowadzonych prac badawczych w obszarze funkcjonowania eliminacyjnych baz danych DNA na świecie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oraz zyskało aprobatę przedstawicieli ENFSI, dzięki czemu stało się również wspaniałą okazją do dyskusji i poszukiwania wspólnych rozwiązań w obrębie podjętej problematyki. Pani mgr Katarzyna Ćwik podjęła dalszą współpracę z grupą roboczą ENFSI ds. DNA oraz została osobą kontaktową pomiędzy organizacją a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.     

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia na dalszej drodze naukowo-badawczej!