Kierunek Administracja i cyfryzacja realizowany na Wydziale Prawa i Administracji nagrodzony Certyfikatem „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym – „Laur Innowacji”!

13 kwietnia 2017 roku w historycznych, zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Podczas tej uroczystości nowy kierunek studiów – Administracja i cyfryzacja, został nagrodzony dwoma prestiżowymi wyróżnieniami: Certyfikatem „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym – „Laur Innowacji”.

Certyfikat „Studia z przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programów studiów. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z przyszłością” przyznano tylko tym  kierunkom studiów, które w opinii Komisji zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym. Natomiast Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które w opinii Komisji Eksperckiej wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie naukowców z Wydziału Prawa i Administracji, a szczególnie dr hab. Doroty Lis-Staranowicz oraz kierowanego przez nią zespołu, który opracował nagrodzony program studiów.

Podczas uroczystości Wydział Prawa i Administracji reprezentowany był przez dr Joannę Juchniewicz (członka uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia oraz wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia) oraz dr Katarzynę Jaworską (członka zespołu tworzącego nagrodzony program studiów).