Finaliści X edycji Konkursu wiedzy z prawa kanonicznego

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbył się finał X edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Kanonicznego.

Wypowiedzi laureatów oceniała komisja konkursowa w składzie:
- ks. prof. Ryszard Sztychmiler (przewodniczący)
- ks. prof. Mieczysław Różański
- dr Justyna Krzywkowska
- ks. mgr Marek Paszkowski (sędzia Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej)

Pierwsze miejsce zajęła studentka MAGDALENA TOMASZEWSKA z I roku Prawa, która oprócz dyplomu i nagrody książkowej otrzymała możliwość odbycia praktyki w sądzie kościelnym w Olsztynie.

Na podium stanęli także: ARKADIUSZ ROŻEK (II miejsce) oraz SYLWIA SASIAK (III miejsce).

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wielu sukcesów!

organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów