Delegacja WPiA UWM na międzynarodowej konferencji naukowej w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji

W dniach 15-16 marca 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw człowieka.

 

W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników z 6 krajów: Słowacji, Czech, Ukrainy, Polski, Włoch oraz Serbii.

 

Wśród grona prelegentów znaleźli się także pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UWM:

- dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

- dr Małgorzata Augustyniak

- dr Aleksander Bauknecht

- dr Justyna Krzywkowska

- dr Paweł Polaczuk

- dr Edyta Sokalska

 

Reportaż

https://www.youtube.com/watch?v=XmU_1ZDbrak&feature=youtu.be

 

Zdjęcia

http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/fotogaleria/rok-2017/banskobystricka-skola-pravnych-dejin-2017-ludske-prava-vcera-a-dnes-povod-a-vyznam-ludskych-prav-a-ich-ochrana-v-pravnej-teorii-i-praxi.html