Terminarz płatności za czesne w semestrze letnim 2017/18 na studiach niestacjonarnych

OPŁATA ZA CZESNE W ROKU AKADEM. 2017/18 (SEM. LETNI)


DECYZJĄ REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW MOGĄ DOKONYWAĆ OPŁAT ZA CZESNE NA SWOJE INDYWIDUALNE KONTA W 4 RATACH (RÓWNYCH) PŁATNYCH DO:


I RATA – DO 18 LUTEGO 2018 R.
II RATA – DO 10 MARCA 2018 R.
III RATA – DO 10 KWIETNIA 2018 R.
IV RATA – DO 10 MAJA 2018 R.