Zmiany w planie studiów stacjonarnych

Zmiany w planach – studia stacjonarne

 

BLD1, BLD2A-D, BLD3 D-F, BMD1A-B, BMD2

 

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim wykładowcy nastąpiła zmiana prowadzących i w niektórych przypadkach termin realizacji zajęć dydaktycznych.

 

BLD1

 

Wykład z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne przejęła dr M. Seroka i będzie realizowany zgodnie z planem

 

BLD2A-D

 

Zajęcia z przedmiotu Proseminarium będzie prowadził dr hab. P. Bogdalski, prof. UWM według poniższego schematu:

 

BLD2A – środa 1 tydz. godz. 15.00-16.30 s. 17 CH

 

BLD2B – środa 1 tydz. godz. 16.45-18.15 s. 04 Ink.

 

BLD2C – środa 1 tydz. godz. 13.15 – 14.45 s. 1 CK

 

BLD2D – zajęcia zgodnie z planem

 

BLD3 D-F

 

Zajęcia z przedmiotu specjalizacyjnego System służb specjalnych w Polsce będzie wykładał dr R. Częścik i będą one prowadzone zgodnie z planem.

 

BMD1A-B

 

Wykład oraz ćwiczenia z Metodologii badań nad bezpieczeństwem będą realizowane przez dr hab. M. Różańskiego, prof. UWM w n/w terminach:

 

- wykład bez zmian (czwartek 2 tydz. godz. 9.45-11.15 A. Kongresowa

 

- BMD1A w czwartek 2 tydz. godz. 8.00 – 9.30 s. 2 CK

 

- BMD1B w piątek 1 tydz. godz. w godz. 8.00 – 9.30 s. 03 Ink.

 

BMD2   

 

Wykład przedmiotu Wybrane zagadnienia polityki społecznej będzie prowadziła dr M. Seroka zgodnie z przewidzianym rozkładem.

 

BLD1G

Ćwiczenia z Postępowania administracyjnego będą realizowane we wtorki w I i II tygodniu w godz. 16:45-18:15, w sali CK.

 

PJD5Z

Ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego  Prawo sportowe będzie realizowane z

mgr S. Witczakiem w środę 2 tydz. w godz. 15.00 -16.30 i 16.45 – 18.15 w sali 3 CK

 

PJD4D, E

Ćwiczenia z przedmiotu Prawo karne wykonawcze z dr R. Dziembowskim będzie realizowane według poniższego schematu:

PJD4 E - piątek 2 tydz. w godz. 15.00 -16.30 w sali 05 INK

PJD4 D – piątek 1 tydz. godz. 18.30 – 20.00 w sali 05 INK

 

BLD1

Wykłady fakultatywne będą realizowane dla całego I Roku Bezpieczeństwa wewnętrznego, jak poniżej:

- fakultet z przedmiotu Sytuacja prawna skazanego w postępowaniu wykonawczym z dr R. Dziembowskim będzie się odbywał w piątki w godz. 16.45.-18.15 w Auli Kongresowej

- fakultet z przedmiotu Rola Kościoła w rozwiązywaniu problemów migracyjnych z dr hab. F. Lempą będzie prowadzony zgodnie z planem zajęć, tj. w środę 2 tydz. w godz. 9.45 – 13.00 A. Kongresowa