Zmiany w planie studiów stacjonarnych

Zmiany w planach – studia stacjonarne

Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa E
ćwiczenia, które odbywały się w środy II w godz. 9.45-11.15 w sali  03 INK będą odbywać się piątek II w godz. 13.15-11.45 w sali nr 115 (Wydział Humanistyczny)
Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa D
ćwiczenia, które odbywały się w się w piątek II w godz. 13.15-14.45 s. 115 będą odbywać się we wtorek II w godzinach 11.30-13.00 w Sali nr 21 (Wydz.
Humanistyczny) (zmiana prowadzącego na dr P. Hinc).
Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa D 
ćwiczenia, które odbywały się w się w środę II w godz. od 8.00-9.30 w sali 01 INK będą odbywać się we wtorek II w godzinach 9.45-11.15 w Sali nr 21 (Wydz. Humanistyczny) (zmiana prowadzącego na dr P. Hinc).
 
BLD1F
 
Zmiana w planie na stałe:
- Ćwiczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE z dr hab. J. Banach-Gutierrez dla BLD1F zostały przeniesione ze środy w I tyg. z godz. 16.45 – 18.15 na piątek 1 tydz. w godz. 11.30 – 13.00 s. 3 CK
 
BLD1
Wszyscy studenci muszą zrealizować w tym semestrze dwa fakultety. W związku z powyższym nastąpiły zmiany w planach
- Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego z mgr M. Sajkowską dla BLD1E zostały przeniesione ze środy w I tyg. z godz. 15.00 – 16.30 na piątek 1 tydz. w godz. 8.00 – 9.30 s. 2 OB,

 

- Ćwiczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE z dr hab. J. Banach-Gutierrez dla BLD1D zostały przeniesione ze środy w I tyg. z godz. 15.00 – 16.30 na piątek 1 tydz. w godz. 8.00 – 9.30 s. 4 CK,

 

- Wykład fakultatywny z przedmiotu Ochrona dóbr osobistych z dr S. Łazarewicz – cały Rok będzie realizowany w środę w 2 tyg. w godz. 16.45-20.00 w A. Kongresowej.

 

- Wykład fakultatywny Karnoprawna odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa konkurencyjności z dr Dr B. Pachuca-Smulska – cały Rok będzie realizowany zgodnie z planem.

 

PJD4 Z2

 

Ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych studentów ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego Żródła prawa polskiego z dr M. Klempertem w grupie Z2 nie będą się odbywały. 

AMDS1 X

Ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych studentów ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego Postępowanie sądowo-administracyjne z mgr A. Kołakowską w grupie X nie będą się odbywały.

PJD5 Y I Y1

ĆWICZENIA  z przedmiotu specjalizacyjnego „Praktyczne aspekty sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” będzie prowadziła dr M. Kopacz. Zajęcia będą realizowane jak poniżej:

Grupa Y1 – piątek 1 tydz. godz. 8.00 – 9.30 w s. 07 INK.

Grupa Y – piątek 2 godz. 8.00 – 9.30 s. 05 INK.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PJD3

Wykład z dr. hab. A. Bieranowskim, prof. UWMt przedmiotu Prawo cywilne –zobowiązania II będzie przeniesiony z poniedziałku 2 tydz. na wtorki 2 tydz. w godz. 18.30 – 20.00 w A. Kongresowej. Zmiana obowiązuje od 11 marca 2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALD3 A

Wykład specjalizacyjny z dr. hab. A. Bieranowskim, prof. UWM t przedmiotu Gospodarka nieruchomościami” będzie realizowany we wtorki 2 tydz. w godz. 16.45 – 18.15 w s. 3 OB. Zmiana obowiązuje od 11 marca 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALD3 C

Ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego „Administracyjne postępowanie szczególne w KPA” będzie realizował zamiast dr A. Opalskiej-Kasprzak mgr P. Kardasz i mgr E. Dymek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLD1 C

Ćwiczenia z przedmiotu Postępowanie administracyjne przejmuje mgr P. Kardasz.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PJD4 Z i Z2

Zmiana prowadzących

Ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego „Elektroniczna administracja” przejmują odpowiednio mgr K. Grzymkowski i mgr P. Kardasz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------