Zmiany w planie studiów stacjonarnych

Zmiany w planach – studia stacjonarne

 

ALCD1

Zajęcia realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki będą prowadzone w grupach laboratoryjnych, tj. grupach 20-osobowych. Poniżej plan przekazany z Wydziału Matematyki i Informatyki  

Przedmiot: Wstęp do informatyki

wykład:   wt.  8.00 – 9.30         s. C1                   prof. W. Łukaszewicz

 

Uwaga!     Obie podgrupy grupy 1 mają ćwiczenia o 8.00 - 9.30 co 2 tygodnie  na zmianę z wykładem;  zaczyna wykład;  na 1 wykładzie podzielić studentów

1 gr na 2 podgrupy: 1A ,1B  i przydzielić ich do odpowiednich sal.

 

Ćwiczenia:

1A   gr    wt.  8.00 –   9.30           s. E0/15                        prof. W. Łukaszewicz

               wt.  9.45 – 11.15           s. E0/15                       prof. W. Łukaszewicz

1B  gr     wt.  8.00 –   9.30            s. E1/15                       mgr inż. Ł.Żmudziński

               wt.  9.45 – 11.15           s. E1/15                       mgr inż. Ł.Żmudziński

 

 

2A  gr    czw. 15.30 – 18.15        s. D2/16           mgr inż. Ł.Żmudziński

2B   gr    czw. 15.30 – 18.15        s. E1/15           mgr A. Augustyniak

uwaga!     Wszyscy studenci gr 2 przyjdą do sali  D2/16; trzeba ich podzielić na 2 podgrupy: 2A, 2B  i przydzielić ich do odpowiednich sal.

Zajęcia w czwartek są po 3 godz. co tydzień, chociaż na planie Wydziału PiA  zaznaczono blok 4-godzinny.


 

Przedmiot: Programy użytkowe

 

Ćwiczenia:

1A   gr    pn. 16.45 – 18.15    s. D2/16                 mgr inż. Ł.Żmudziński

2A   gr    pn. 18.30 – 20.00     s. D2/16                mgr inż. Ł.Żmudziński

1B   gr    pn. 16.45 – 18.15    s. E1/15                   mgr M. Abramczuk    

2B   gr    pn. 18.30 – 20.00    s. E1/15                   mgr M. Abramczuk

uwaga!  wszyscy studenci przyjdą do sali  D2/16; trzeba ich podzielić na 2 podgrupy i przydzielić do odpowiednich sal.

 

ALCD2

Zajęcia realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki będą prowadzone w grupach laboratoryjnych, tj. grupach 20-osobowych. Poniżej plan przekazany z Wydziału Matematyki i Informatyki

Przedmiot: Budowa i zarządzanie projektami teleinformatycznymi

wykład:   pn. 9.45 – 11.15       s. D0/9                dr Sł. Popowicz

wykład na planie jest co 2 tygodnie, ale można ustalić ze studentami, że będzie co tydzień i wcześniej skończyć; wykład zaczyna się od pierwszego tygodnia zajęć.         

Ćwiczenia:

1A   gr      pn.                         08.00 – 09.30       s. D2/16   dr Sł. Popowicz  

1B   gr      pn.  11.30 – 13.00 s. E1/15                 dr Sł. Popowicz         

 

Uwaga!    

Dziekanat powinien podzielić studentów na 2 grupy. Na wykładzie powiedzieć, że grupa  11.30 – 13.00 ma zajęcia w sali E1/15. Możliwe, że wszyscy przyjdą na 8.00 do sali  D2/16, wtedy niestety połowę trzeba odesłać na późniejszą godzinę.

 

BLD1

Zmiana prowadzącego

Wykład fakultatywny z przedmiotu Systemy penitencjarne na świecie będzie realizował

dr P. Starzyński 

 

 
AMDK2
 
Ćwiczenia z przedmiotu Prawo dowodowe i problemy procesu karnego z dr M. Lisieckim będą realizowane w innym terminie niż zaplanowano. Zajęcia będą się odbywać według poniższego schematu:
 
AMDK2A – czwartek 1 tydz.. godz. 8.00 – 9.30 S. 3 OB
 
AMDK2B – czwartek 1 tydz. godz. 9.45 – 14.15 s. 3 OB
 
AMDK2C – czwartek 2 tydz. godz. 11.30 – 13.00 s. 115 CH
 
 
AMDS1 – Zmiana sali
 
Wykład specjalizacyjny z przedmiotu Prawo bankowe i dewizowe będzie realizowane w sali 118 CH.
 
BLD2 - Zmiana Wykładowcy
 
Wykład z przedmiotu Taktyka i techniki interwencji i samoobrony będzie realizował dr A. Wawrzusiszyn
 
ALD1
Wykład z przedmiotu Nauka o administracji będzie się odbywał zgodnie z planem. Tymczasowo zajęcia będzie realizował dr M. Kazimierczuk.
 
PJD4
Ćwiczenia z przedmiotu Teoria i filozofia prawa do dnia 14 października 2017 r. z powodu choroby wykładowcy zostają odwołane.
 
Zajęcia z prof. J. Moszczyńskim

Wszystkie poniżej wymienione zajęcia z prof. J. Moszczyńskim zostają na stałe przeniesione do sali 207 CK:

Czwartek 1

Fałszerstwa dokumentów (wyk. spec.); PJD5Y, PJD5Y1; s. 4 OB; 11.30-13.00

Kryminalistyczne badania dokumentów (ćw); AMDK2C; s. 06 INK; 13.15-14.45

Kryminalistyczne badania dokumentów (ćw); AMDK2B; s. 04 INK; 15.00-16.30

Kryminalistyka ogólna I (wyk.); AMDK1; s. 05. INK; 16.45-20.00

Piątek 1

Kryminalistyczne badania dokumentów (ćw); AMDK2A; s. 2 OB; 15.00-16.30

 

BLD1
 
Informują, że studenci I Roku Bezpieczeństwa wewnętrznego muszą zrealizować dwa fakultety w semestrze zimowym. W związku z powyższym wszyscy studenci muszą uczęszczać na zajęcia fakultatywne zgodnie z rozkładem zajęć, tj. według poniższego schematu:
1. Nowoczesne technologie śledcze – poniedziałek ( co tydzień) godz. 15.00 – 16.30 Aula Błękitna,
2. Systemy penitencjarne na świecie – czwartek 2 tydz. godz. 13.15 -  14.45 i 15.00 – 16.30
 
W związku z obowiązkiem realizacji doplanowanych zajęć fakultatywnych dokonuje się przesunięć zajęć w n/w grupach:
BLD1F – zajęcia z dr E. Zgajewską –Rytelewską zamiast w czwartek 2 tyg. w godz. 15.00 – 16.30 będą realizowane w poniedziałki 1 tyg. w godz. 16.45 – 18.15 w sali 4 CK.
BLD1A – zajęcia z dr hab. D. Lis-Staranowicz przeniesione zostały z godz. 15.00 – 16.30 na 16.45 – 18.15 do sali 3 CK