Zmiany w planie studiów stacjonarnych

Zmiany w planach – studia stacjonarne

 

 

PJD5X, X1
 
Wykład z przedmiotu specjalizacyjnego Prawo karne islamu z prof. dr hab. J. Kasprzakiem w godz. 13.15 – 14.45 (wtorek 1 tydz.) zostają przeniesione na stałe do sali 07 INK.
 
PJD52G
 
Ćwiczenia z przedmiotu Prawo konstytucyjne z dr hab. D. Lis-Staranowicz w godz. 13.15 – 14.45 (wtorek 1 tydz.) zostają przeniesione na stałe do sali 05 INK.
 
ALD3A
Ćwiczenia z przedmiotu Prawo pracy i prawo urzędnicze z dr K. Ziółkowską zaplanowane w piątek w 1 tyg.w godz. 9.45 – 11.15 zostają na stałe przeniesione do sali 05 INK. Informacja obowiązuje już od 19.10.2018 r.
 
PJDY, PJDY1
Wykład specjalizacyjny dr M. Kopacz z przedmiotu Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym zaplanowany w piątek 1 tyg. w godz. 9.45 – 11.15 zostaje na stałe przeniesiony do sali 07 INK. Informacja obowiązuje już od 19.10.2018 r.
 
PJD1E
 
Ćwiczenia z przedmiotu Historia prawa polskiego zaplanowane w piątek 1 tydz. w godz. 9.45-11.15 będą się odbywać w innym terminie, tj. W piątki 2 tydz. godz. 9.45 – 11.15 w sali 111 CH

PJD1F

Przedmiot Historia doktryn polityczno-prawnych będzie realizowany we wtorek 2 tydz. w godz. 9.45-11.15 w s. 31 CH

AMDS1X-Y

Wykład specjalizacyjny z przedmiotu Prawo rynku finansowego z dr M. Mariańskim będzie realizowany w innych godzinach, tj. 18.30 – 20.00 w sali 07 Ink. (wtorek 1 tydz.) 

PJD5Z1

W związku z brakiem wystarczającej liczby zapisanych studentów przedmiot Europejskie prawo zobowiązań  w grupie Z1 zostaje zlikwidowany

BMD1C

Zajęcia z przedmiotu Filozofia prawa zostały przeniesione na piątek 1 tydz. godz. 15.00 – 16.30 do sali 111 CH

PJD2C i PJD4F

Zajęcia zaplanowane w s. 131 a CH zostały przeniesione do s. 130 CH

AMD1C 

Przedmiot Technologie informacyjne będzie się odbywał w sali 313 BG 

AMD1, AMDK1, BMD1

Przedmiot Podstawy prawa finansowego został pomyłkowo przypisany dr K. Ziółkowskiej. Właściwy brzmi: Podstawy prawa pracy.

BMD2

Wykład z przedmiotu Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych z dr M. Lisiecki zaplanowany w poniedziałek 2 tyg. w godz. 16.45 – 18.15 nie będzie się odbywał.

PJD5Q

Zamiast przedmiotu Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych będzie realizowany Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych.