Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na studiach stacjonarnych 2017/2018

Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na Wydziale Prawa i Administracji na studiach stacjonarnych

rok akademicki 2017/2018

semestr letni

 

 

PRAWO – I ROK

  • Szkolenie w zakresie BHP - dr Jolanta Fieducik:

 - PJD1 – poniedziałek  26.02.2018 r. - 16.45 – 20.00 A. Kongresowa

ADMINISTRACJA,  ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA - II ROK

  • Etykieta

- dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

19.02.2018 r. (poniedziałek) godz. 15.00-18.15 A. Karmazynowa – Administracja oraz Administracja i Cyfryzacja

- dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

26.02.2018 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 A. Błękitna – Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ergonomia

- dr inż. S. Mańkowski:

19.02.2018 r. (poniedziałek) godz. 18.30-20.00 A. Karmazynowa – Administracja oraz Administracja i Cyfryzacja

2.03.2018 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30 A. Kongresowa – Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ochrona własności intelektualnej

– dr E. Lewandowska:

 9.03.2018 r. (piątek) godz. 11.30 – 13.00 A. Kongresowa – Administracja oraz Administracja i cyfryzacja, natomiast w godz. 15.00 – 16.30 Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KRYMINALISTYKA… i BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA - I ROK

  • Etykieta

- dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska:

5.03.2018 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 A. Karmazynowa – Administracja skarbowa oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne

- dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

12.03.2018 r. (poniedziałek) godz. 16.45-20.00 Aula Błękitna – Administracja oraz Kryminalistyka…

 

  • Ergonomia

- dr inż. S. Mańkowski:

2.03.2018 r. (piątek) godz. 16.45-18.15 A. Dietrichów – Administracja, Kryminalistyka… oraz Administracja skarbowa

5.03.2018 r. (poniedziałek)  godz. 15.00 – 16.30 A. Karmazynowa –Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

  • Ochrona własności intelektualnej

– dr E. Lewandowska

23.02.2016 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.30 A. Kongresowa – Administracja oraz Kryminalistyka, natomiast w godz. 16.45 – 18.15 Administracja skarbowa i Bezpieczeństwo wewnętrzne