Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na studiach stacjonarnych 2017/2018

Dodatkowe zajęcia obligatoryjne na Wydziale Prawa i Administracji na studiach stacjonarnych

rok akademicki 2017/2018

semestr zimowy

 

ADMINISTRACJA, ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA - I ROK

  • BHP z mgr D. Kuryj (Wydział Nauk Technicznych):

 

- ACLD1 + ALD1 – piątek 1.12.2017 r. – godz. 16.45 – 20.00 A. Kongresowa

- BLD1 – piątek  8.12.2016 r. – środa godz. 16.45 – 20.00 A. Kongresowa

ADMINISTRACJA, SKARBOWOŚĆ, KRYMINALISTYKA i BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA - I ROK

  • BHP z mgr D. Kuryj (Wydział Nauk Technicznych):

 

- AMD1+ AMDK1+ AMDS1 + BMD1- piątek  15.12.2017 r. - 16.45 – 20.00 A. Kongresowa

PRAWO - II ROK

  • Etykieta (Wydział Humanistyczny) - dr hab. M. Chudzikowska-Wołoszyn

6.10.2017 r. godz. 16.45-20.00 A. Kongresowa

od 1.11.2017 r. Informacja o harmonogramie wykładów z Etykiety będzie widoczna na stronie IHISM zakładka Etykieta Harmonogram. To dla odrabiających nieobecność.

 

  • Ergonomia (Wydział Nauk Technicznych) - dr inż. S. Mańkowski:

20.10.2017r. godz. 16.45-18.15 A. Kongresowa

 

  • Ochrona własności intelektualnej (Wydział Prawa i Administracji) – dr E. Lewandowska:

 20.10.2017 r. godz. 18.30-20.00 A. Kongresowa