Erasmus

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Od 1 października 2016 r. funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus będzie pełniła p. mgr Anna Skolimowska

kontakt: aniaskolimowska@gmail.com, tel. 89 523 47 93

Konsultacje:

Każda środa - 16-18:20

Każdy czwartek - 13:00-15:30 

pokój 207 Ink

 

Godziny otwarcia Biura Erasmus:

Biuro Erasmus w semestrze zimowym będzie otwarte w każdą środę - 16:00-18:20 oraz czwartki 13:00-15:30. 

tel. 89 523 47 93