Erasmus

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Od 1 października 2016 r. funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus będzie pełniła p. mgr Anna Skolimowska

kontakt: aniaskolimowska@gmail.com, tel. 89 523 47 93

Konsultacje:

Każdy poniedziałek 10:00-12:00

pokój 207 Ink

 

tel. 89 523 47 93

Informacje o programie ERASMUS

Informacje - broszura