Podział na grupy

Administracja I stopnia 

Administracja i cyfryzacja I stopnia

Administracja II stopnia

Administracja II stopnia, spec. Administracja skarbowa

Administracja II stopnia, spec. Kryminalistyka

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia