Zmiana terminu zajęć - dr S. Bentkowski

Zmiana terminu ćwiczeń  z przedmiotu Nauka administracji gr. ALZ 1B na studiach niestacjonarnych na kierunku Administracja zaplanowanego w dniu 26 maja  2018 r. w godz  11.30-13.00  w  sali 101 Obitza na dzień16 czerwca  2018 r. w godz 15.45-17.15 w  sali w  sali 101 Obitza.