Zmiana terminu poprawki u dr M.Seroki

W związku z chorobą prowadzącej egzamin (poprawka) z "Aparatu 
bezpieczeństwa..." dla studentów dziennych zostaje przeniesiony z dnia 
13 II na 16 II godz.12.00 sala 4 OB.