Zmiana terminu konsultacji - dr P. Polaczuk

Zmiana terminu konsultacji dra Pawła Polaczuka zaplanowanych na 8 lutego na 14. lutego na g. 16.30 (Aula Błękitna) i 15 lutego na g. 10 (Aula Błękitna).