Zajęcia dr Sebastiana Bentkowskiego 26 luty 2018 r. i 27 luty 2018 r.

Ćwiczenia z przedmiotu Prawo administracyjne na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo gr BLD2A zaplanowane w dniu 26 luty 2018 r.  w godz. 08.00-9.30.15 w sali 03
zostają przeniesione na dzień 26 luty 2018 r. w godz.15.00 -16.30 Aula Karmazynowa. Zajęcia zostaną przeprowadzone w zastępstwie przez dr Bogusławę Dobkowską. Pozostałe zajęcia (ćwiczenia prawo administracyjne BLD2A oraz nauka administracji  ACLD1B  w dniu 26 luty 2018 r.) zostaną przeprowadzone zgodnie z planem w zastępstwie przez mgr Jakuba Goericka

Zajęcia dr Sebastiana Bentkowskiego w dniu 27 lutego 2017 r. są odwołane.