Przełożone konsultacje mgr Anny Skolimowskiej

Konsultacje mgr A. Skolimowskiej w dniu 14.06.2018 r. zostają odwołane z powodu choroby. Konsultacje zostaną odrobione w dniu 18.06.2018 r. w godzinach: 12:00-15:00.