Odwołanie zajęć ALD3C - dr inż. B. Puczkowski

Zajęci grupy ALD3C z wtorku z dr. inż. B. Puczkowskim w godz. 13:15-14:45 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze Studentami.