Odwołane zajęcia - mgr R. Sadżuga

Zajęcia z mgr R. Sadżuga z przedmiotu ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w dniu 16.10.2018 r. dla Bezpieczeństwa wewnętrznego 2 rok – grupa A i B zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.