Rekomendacje

Opublikowano 15.11.2012

Kortowski Przegląd Prawniczy

Szanowni Państwo!

W strukturze Wydziału Prawa i Administracji UWM powołano czasopismo studenckie Kortowski Przegląd Prawniczy, skierowane do studentów i doktorantów. Ideą przyświecającą Redakcji podczas jego tworzenia było umożliwienie młodym naukowcom prezentowania wyników własnych prac badawczych, czy teoretycznych rozważań w zakresie nauk prawnych.

REDAKCJA

Redaktor Naczelny: dr Robert Dziembowski

Zastępca Redaktora Naczelnego: mgr Tomasz Majer

Redaktor Techniczny: mgr Łukasz Cichowicz

Sekretarz Redakcji: Aleksandra Szymańska

KPP wydawane będzie jako półrocznik, w formie elektronicznej na stronie www.uwm.edu.pl/kpp. Wydanie pierwszego numeru planowane jest na grudzień 2012 r.

Czasopismo składać się będzie z następujących działów:

I. Myśl prawnicza

v      artykuły naukowe

v      glosy

v      eseje prawnicze

II. Sprawozdania i recenzje

III. Porady prawne

Przewidziana jest także strona z humorem prawniczym wybranym spośród nadesłanych propozycji członków naszej wydziałowej społeczności.

Prace należy przesyłać na adres mailowy Redakcji kpp.wpia@gmail.com wraz z opinią dowolnego pracownika naukowego Wydziału co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Zainteresowanych publikacją w pierwszym numerze czasopisma prosimy o nadsyłanie prac do końca listopada 2012 r.

Wymogi edytorskie tożsame są z wymogami do czasopisma Studia prawnoustrojowe. Pod względem objętości prace nie powinny mieć więcej niż 30 tysięcy znaków - w przypadku artykułów naukowych, 15 tysięcy znaków - w przypadku glos i esejów, 10 tysięcy znaków - w przypadku porad prawnych, 7,5 tysięcy znaków - w przypadku sprawozdań i recenzji.

Pragniemy także ogłosić KONKURS NA LOGO czasopisma. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy studenci i doktoranci Wydziału. Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2012 r. Dla autora najlepszej propozycji atrakcyjna nagroda.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

 

 

Redakcja

 

Twój komentarz