Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadaniem Komisji ds. jakości kształcenia jest czuwanie nad poziomem jakości kształcenia oraz dbanie o stały rozwój jakości kształcenia studentów studiujących na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Działania Komisji ukierunkowane są na analizę poziomu rozwoju naukowego pracowników naukowo - dydaktycznych oraz rozwój i podnoszenie jakości dydaktyki.
Instrumentami służącymi realizacji w/w celów są: ocena programów nauczania, ocena planów rozwoju naukowego pracowników Wydziału, ocena rozwoju pracowników, ankiety, przeprowadzane wśród studiujących studentów, absolwentów wydziału oraz pracowników.

dr hab. Justyna Karaźniewicz – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Majer

dr Katarzyna Jaworska

dr Joanna Juchniewicz

dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

dr Justyna Krzywkowska

dr Martyna Seroka

dr Paweł Polaczuk

mgr Katarzyna Humińska

mgr Sebastian Witczak

Arkadiusz Berg - przedstawiciel studentów