Programy kształcenia

Studia stacjonarne

 

Prawo:

 

I-V rok

 

 

Administracja I stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

III rok

 

 

Administracja II stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

Kryminalistyka:

 

I i II rok

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

III rok

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne

 

Prawo:

 

I-V rok

 

Administracja I stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

III rok

 

Administracja II stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

Kryminalistyka:

 

I i II rok

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia:

 

I rok

 

II rok

 

III rok

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia:

 

I rok

 

II rok