Oferta kształcenia

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Oferta kształcenia obejmuje także roczne studia podyplomowe różnej specjalności.

Od 2008 r. Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie?

  • Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod względem wymiany studentów w ramach programu Erasmus.
  • Jesteśmy pierwszym wydziałem prawa w Polsce, który publikuje wykłady on-line
  • Studenci mają prawo ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce i sporcie, o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.
  • Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.