Jakość kształcenia

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zadaniem Komisji ds. jakości kształcenia jest czuwanie nad poziomem jakości kształcenia oraz dbanie o stały rozwój jakości kształcenia studentów studiujących na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Działania Komisji ukierunkowane są na analizę poziomu rozwoju naukowego pracowników naukowo - dydaktycznych oraz rozwój i podnoszenie jakości dydaktyki.
Instrumentami służącymi realizacji w/w celów są: ocena programów nauczania, ocena planów rozwoju naukowego pracowników Wydziału, ocena rozwoju pracowników, ankiety, przeprowadzane wśród studiujących studentów, absolwentów wydziału oraz pracowników.

  1. prof. dr hab. Stanisław Pikulski - przewodniczący
  2. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
  3. dr Joanna Juchniewicz
  4. dr Szymon Kisiel
  5. dr Urszula Szymańska