Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania ochrony środowiska"

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący komitetu naukowego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania ochrony środowiska”.

Celem konferencji jest dyskusja na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem ochrony lasów oraz wymiana doświadczeń w zakresie tej ochrony ze strony przedstawicieli świata nauki zarówno z ośrodków krajowych jak i zagranicznych, rozwijanie naukowej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w wymiarze transgranicznym, celem wypracowania efektywnych rozwiązań na płaszczyźnie legislacyjnej i edukacyjnej dla zapewnienia środowisku właściwej ochrony.

Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Patronat honorowy: Minister Środowiska. Przewodniczący konferencji: dr Rafał Łyżwa, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Potwierdzenie udziału w konferencji (do 31.08.2018 r.) należy przesyłać na adres e-mail: rafal.lyzwa@uwm.edu.pl .

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w angielskojęzycznym czasopiśmie INTERNAL SECURITY. Wymogi edytorskie – referaty powinny spełniać wymogi edytorskie czasopisma „INTERNAL SECURITY” znajdujące się na stronie http://www.internalsecurity.wspol.eu/index.php/summary-93384

Zakwaterowanie – zagraniczni uczestnicy konferencji mają zapewnione ze strony organizatorów bezpłatne zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w Hotelu PARK w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 119 (w odległości około 750 m. od miejsca organizowanej konferencji) w terminie od 20 do 23.09.2018 r.