Katedra Prawnej Ochrony Państwa

Kierownik: dr hab. Przemysław Palka

Adiunkci:

dr Maciej Nawacki 

dr Marcin Kowalczyk

mgr Monika Marchan-Bednarek

mgr Marta Stelmaszyńska

Doktoranci:

mgr Grzegorz Michalski

mgr Julita Sikorska

Sekretariat Katedry:

Mgr Marta Raubo

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn p. 108

tel. 89 524 64 24