Katedra Prawnej Ochrony Państwa

Kierownik: dr hab. Przemysław Palka, prof. UWM

ADIUNKCI

  • dr Maciej Nawacki 
  • dr Marcin Kowalczyk
  • dr Andrzej Skonieczek

ASYSTENCI

  • mgr Marta Stelmaszyńska
  • dr Benedykt Puczkowski

DOKTORANCI

  • mgr Grzegorz Michalski
  • mgr Julita Sikorska

Sekretariat Katedry:

Mgr Marta Raubo

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn p. 108

tel. 89 524 64 24