Katedra Postępowania Cywilnego

Kierownik Katedry:  dr hab. Jarosław Szczechowicz

ADIUNKCI                                                                        

  • dr hab. Maciej Rzewuski
  • dr Anna Franusz

ASYSTENCI

  • dr Hanna Frąckowiak
  • dr Magda Dziembowska

  SEKRETARIAT KATEDRY

  • mgr Agnieszka Przybylska

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA) 
10-702 Olsztyn
pok. 101, tel. 89 / 524 64 91

  • poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:00