Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Kierownik: dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

PRACOWNICY SAMODZIELNI

ADIUNKCI

DOKTORANCI

mgr Piotr Aszkiełowicz

mgr Ewa Dymek

mgr Paweł Kardasz

mgr Kamil Grzymkowski

mgr Paweł Rojczyk

Mgr Anna Kołakowska

 

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

10-702 Olsztyn
pok. 204, tel. 89 / 524 64 45

SEKRETARIAT KATEDRY: lic. Beata Jasiakiewicz

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
10-702 Olsztyn
pok. 102, tel. 89 / 524 64 71
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

Stopień zaawansowania badawczego wymienionych wyżej zagadnień jest zróżnicowany. Uzyskane efekty prezentowane są z reguły w formie artykułów w periodykach o odpowiednim profilu tematycznym oraz podczas wystąpień konferencyjnych.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

Pracownicy Katedry w okresie od 2001 do 2007 r. opublikowali 38 pozycji, wśród których dominowały artykuły. Kierownik Katedry jest ponadto współautorem podręcznika "Zarys prawa administracyjnego", który ukazał się w 2001 roku i od tego czasu był już pięciokrotnie wznawiany. Ostatnie V wydanie jako rozszerzone i poprawione - ukazało się w 2006 r., w serii podręczników wydawnictwa Lexis Nexis.
W latach 2001 - 2007 pracownicy Katedry na stanowiskach adiunkta i asystenta, przygotowywali rozprawy kwalifikacyjne. Jak dotąd pomyślnie sfinalizował owe działania Przemysław Krzykowski, uzyskując w 2005 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Marta Kopacz również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Można przewidywać, że niebawem, w ślad wyżej wymienionych, podążą kolejni pracownicy Katedry. Upoważnia do sformułowania takiej hipotezy stan zaawansowania ich prac badawczych, a także utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, wspierającymi ich dążenia.