Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Kierownik: dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

PRACOWNICY SAMODZIELNI

ADIUNKCI

ul. Warszawska 98 (Inkubator)
10-702 Olsztyn
pok. 204, tel. 89 / 524 64 45

SEKRETARIAT KATEDRY: lic. Ewa Rutkowska

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
10-702 Olsztyn
pok. 107, tel. 89 / 524 64 71
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

Stopień zaawansowania badawczego wymienionych wyżej zagadnień jest zróżnicowany. Uzyskane efekty prezentowane są z reguły w formie artykułów w periodykach o odpowiednim profilu tematycznym oraz podczas wystąpień konferencyjnych.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

Pracownicy Katedry w okresie od 2001 do 2007 r. opublikowali 38 pozycji, wśród których dominowały artykuły. Kierownik Katedry jest ponadto współautorem podręcznika "Zarys prawa administracyjnego", który ukazał się w 2001 roku i od tego czasu był już pięciokrotnie wznawiany. Ostatnie V wydanie jako rozszerzone i poprawione - ukazało się w 2006 r., w serii podręczników wydawnictwa Lexis Nexis.
W latach 2001 - 2007 pracownicy Katedry na stanowiskach adiunkta i asystenta, przygotowywali rozprawy kwalifikacyjne. Jak dotąd pomyślnie sfinalizował owe działania Przemysław Krzykowski, uzyskując w 2005 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Marta Kopacz również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Można przewidywać, że niebawem, w ślad wyżej wymienionych, podążą kolejni pracownicy Katedry. Upoważnia do sformułowania takiej hipotezy stan zaawansowania ich prac badawczych, a także utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, wspierającymi ich dążenia.