Plany zajęć

Plan zajęć - I rok

Plan zajęć - II rok

Plan zajęć - III rok

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁOWYCH

Rok I

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników I roku studiów doktoranckich, odbędzie się 15 marca 2018 roku,  godz. 13.15-16.30, Aula im. M. G. Dietrichów – Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.

Zajęcia poprowadzi Pani dr Jolanta Fieducik.

„Prawo i postępowanie karne” – dr hab. Justyna Karaźniewicz,

wykład co 2 tygodnie począwszy od 26.02.2018

poniedziałek II tydzień w godz. 8.00-11.15, pok. 6 INK

Rok II

„Prawo konstytucyjne i administracyjne” – dr hab. Dorota Lis Staranowicz/ dr. hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

a)   wykład z prawa administracyjnego (dr hab. J. Dobkowski, prof. UWM),

 poniedziałek I tydzień w godz. 18.30-20.00 s. 01 INK

 w dniach: 5.03.2018; 19.03.2018; 30.04.2018; 14.05.2018

 

b)  wykład z prawa konstytucyjnego (dr hab. D. Lis Staranowicz),

 poniedziałek II tydzień w godz. 18.30-20.00 s. 01 INK,

w dniach: 26.02.2018; 12.03.2018; 26.03.2018; 9.04.2018

 

„Metody badawcze w naukach prawnych” – dr hab. Dorota Lis Staranowicz, wykład co 2 tygodnie począwszy od 8.03.2018,

czwartek I tydzień w godz. 16.45-20.00 s. 07 INK