Plany zajęć

Plan zajęć - I rok

Plan zajęć - II rok

Prawo i postępowanie cywilne, prof. J. Szczechowicz

Czwartek co 2 tygodnie (począwszy od 25.10.2018)  godz. 17.30, CK s. 5 (laboratorium)

Plan zajęć - III rok

1. Prawo dowodowa w praktyce sądowej i administracyjnej, prof. A. Skóra; Wtorek co 2 tygodnie (począwszy od 23.10.2018)  godz. 11.30 – 13.00, s. 7 OB.
2. Wykładnia i stosowanie prawa materialnego , prof. P. Palka; Piątek co 2 tygodnie (począwszy od 16.11.2018)  godz. 16.45 – 18.15, s. 01 INK.
3. Prawo finansowe i gospodarcze, prof. J. Zięty; Czwartek co 2 tygodnie (począwszy od 25.10.2018)  godz. 16.45 – 18.15, s.3 OB.
4. Kolejne  zajęcia z przedmiotu  „Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej” odbędą się 30 października  2018 r. w godz. od 16.45 do 20.00, i będą się odbywały co dwa tygodnie.
Zajęcia w dniu 13 listopada 2018 roku odbędą się w godz.  16.45 do 18.15.

Plan zajęć - IV rok