Plany zajęć

Plan zajęć - I rok

Plan zajęć - II rok

Plan zajęć - III rok

Plan zajęć - IV rok

 

 

SZKOLENIE BHP - I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników I roku studiów doktoranckich, odbędzie się 13 marca 2019 roku od godz. 16.45 do godz. 20.00 – aula 31 – Centrum Nauk Humanistycznych ul. K. Obitza 1.  Szkolenie kończy się zaliczeniem.  Obecność obowiązkowa.