Aktualności

 

 

 

 

Działając w imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WPiA UWM w Olsztynie zapraszamy wszystkich doktorantów naszego wydziału na wybory przedstawicieli WRSD, które odbędą się w dniu 5 października (tj. czwartek) o godzinie 18:00 w Auli Cytrynowej.


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z par. 5 Uchwały Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r. ogłaszam termin składania wniosków o finansowanie projektu badawczego w ramach badań statutowych służących rozwojowi młodych naukowców.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r w kancelarii Wydziału.
Wniosek składać należy na formularzu "Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW" 

1. Poświadczenie promotora lub opiekuna naukowego, jeśli projekt jest częścią dysertacji doktorskiej
2. Dorobek naukowy za ostatni rok kalendarzowy
3. Potwierdzenie złożenia wniosku o grant zewnętrzny złożony w ostatnim roku kalendarzowym.

Uchwała Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r.
Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW