Aktualności

UWAGA!

W związku z tym, że decyzje Rektora oras WKS odnośnie stypendiów doktoranckich będą wysyłane elektronicznie na maila w domenie Uniweryteckiej, każdy doktorant powinien mieć dostęp do swojego konta mailowego.
W przypadku braku dostępu należy osobiście udać się do administratorów poczty UWM (Kortowo ul. Hewelisza 8, budynek dawnej Poczty Polskiej) z ważną legitymacją doktorancką.
 
 

Studia doktoranckie III rok - Zajęcia z przedmiotu Prawo dowodowe w praktyce sądowej i administracyjnej w dniu 16.11.2017 zostały odwołane.

 

Zajęcia z przedmiotu „Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej” dla III roku studiów doktoranckich w  dniu 31 października 2017 roku nie odbędą się.

 

Szanowni Państwo
wszyscy wiemy jak ważne dla rozwoju kariery naukowej jest realizowanie grantu naukowego. Zapraszam wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału na szkolenie omawiające najczęściej popełniane błędy w pisaniu grantów naukawych.
Szkolenie odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli cytrynowej w Centrum Konferencyjnym. Obecność doktorantów - obowiązkowa. 
z pozdrowieniem
prof. M. Różański

 

 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna uprzejmie informuje, że wnisoki na stypendia doktoranckie będą przyjmowane w dniach: 3.10.2017, 4.10.2017 i 5.10.2017 w dziekanacie studiów doktranckich ul. Warszawska 98 pok. 02 w godzinach 9.00 - 13.00.
Termin składania wniosków upływa 5.10.2017 r.

 

 

 

Działając w imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WPiA UWM w Olsztynie zapraszamy wszystkich doktorantów naszego wydziału na wybory przedstawicieli WRSD, które odbędą się w dniu 5 października (tj. czwartek) o godzinie 18:00 w Auli Cytrynowej.


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z par. 5 Uchwały Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r. ogłaszam termin składania wniosków o finansowanie projektu badawczego w ramach badań statutowych służących rozwojowi młodych naukowców.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r w kancelarii Wydziału.
Wniosek składać należy na formularzu "Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW" 

1. Poświadczenie promotora lub opiekuna naukowego, jeśli projekt jest częścią dysertacji doktorskiej
2. Dorobek naukowy za ostatni rok kalendarzowy
3. Potwierdzenie złożenia wniosku o grant zewnętrzny złożony w ostatnim roku kalendarzowym.

Uchwała Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r.
Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW