Aktualności

 
Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD
 
W związku z końcowymi pracami nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mając na względzie konieczność zapewnienia najwyższej jakości opinii prawnych, prowadzi nabór do Komisji Prawnej KRD. Do jej zadań należy m.in. sporządzanie projektów opinii KRD w sprawie przedstawianych jej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów aktów prawnych.
 
 
 
DOKTORANCI  II i III ROK
 
W związku z koniecznością złożenia rocznego sprawozdania z przebiegu badań naukowych, proszę o dostarczenie sprawozdania do dziekanatu w terminie do 15 grudnia 2017 r.
 

UWAGA!

W związku z tym, że decyzje Rektora oras WKS odnośnie stypendiów doktoranckich będą wysyłane elektronicznie na maila w domenie Uniweryteckiej, każdy doktorant powinien mieć dostęp do swojego konta mailowego.
W przypadku braku dostępu należy osobiście udać się do administratorów poczty UWM (Kortowo ul. Hewelisza 8, budynek dawnej Poczty Polskiej) z ważną legitymacją doktorancką.
 
 

Studia doktoranckie III rok - Zajęcia z przedmiotu Prawo dowodowe w praktyce sądowej i administracyjnej w dniu 16.11.2017 zostały odwołane.

 

Zajęcia z przedmiotu „Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej” dla III roku studiów doktoranckich w  dniu 31 października 2017 roku nie odbędą się.

 

Szanowni Państwo
wszyscy wiemy jak ważne dla rozwoju kariery naukowej jest realizowanie grantu naukowego. Zapraszam wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału na szkolenie omawiające najczęściej popełniane błędy w pisaniu grantów naukawych.
Szkolenie odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli cytrynowej w Centrum Konferencyjnym. Obecność doktorantów - obowiązkowa. 
z pozdrowieniem
prof. M. Różański

 

 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna uprzejmie informuje, że wnisoki na stypendia doktoranckie będą przyjmowane w dniach: 3.10.2017, 4.10.2017 i 5.10.2017 w dziekanacie studiów doktranckich ul. Warszawska 98 pok. 02 w godzinach 9.00 - 13.00.
Termin składania wniosków upływa 5.10.2017 r.

 

 

 

Działając w imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WPiA UWM w Olsztynie zapraszamy wszystkich doktorantów naszego wydziału na wybory przedstawicieli WRSD, które odbędą się w dniu 5 października (tj. czwartek) o godzinie 18:00 w Auli Cytrynowej.


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z par. 5 Uchwały Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r. ogłaszam termin składania wniosków o finansowanie projektu badawczego w ramach badań statutowych służących rozwojowi młodych naukowców.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r w kancelarii Wydziału.
Wniosek składać należy na formularzu "Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW" 

1. Poświadczenie promotora lub opiekuna naukowego, jeśli projekt jest częścią dysertacji doktorskiej
2. Dorobek naukowy za ostatni rok kalendarzowy
3. Potwierdzenie złożenia wniosku o grant zewnętrzny złożony w ostatnim roku kalendarzowym.

Uchwała Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r.
Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW