Czasopismo Studia Prawnoustrojowe pozytywnie przeszło proces ministerialnej ewaluacji i obecnie - zgodnie z treścią aktualnego załącznika do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach -

za publikację w Studiach Prawnoustrojowych przyznawanych jest 9 punktów.