Opublikowano 22.07.2014

Władze Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

  • prof. dr hab. Stanisław Pikulski

ul. Warszawska 98 pok. 8 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 527 08 85

Dyżur:

Prodziekan ds. Nauki

  • prof. dr hab. Piotr Majer

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur:

Piątek 9.30 - 11.00


Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

  • dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur:

Poniedziałek 11.30 - 13.00

Wtorek 11.30 - 13.00

Piątek 9.00 - 11.00


Prodziekan ds. Współpracy Zagranicznej i Rozwoju

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur:


Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

  • dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: wtorek: 9.15-10.45

W związku z urlopem Pani Dziekan, konsultacje w siepniu 2014r. nie odbędą się.

 

Historia władz dziekańskich na Wydziale Prawa i Administracji UWM