Zgłoszenie tytułów prac dyplomowych

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Formularze dotyczące zgłoszeń tytułów prac dyplomowych dostępne są u starostów poszczególnych roczników oraz na stronie Wydziału Prawa i Administracji w zakładce Obrony.  Prosimy o wypełnienie ich i dostarczenie do dziekanatu do końca sesji zimowej, tj.  do dnia 18 lutego 2018 r.