Zebranie Studenckiego Koła Prawników Kanonistów

Kolejne zebranie Studenckiego Koła Prawników Kanonistów odbędzie się 14 grudnia (czwartek) o godz. 15:00 w sali 313 CH. Porządek zebrania:

1. Wybory uzupełniające do składu Zarządu (wiceprzewodniczącego i sekretarza)

2. Działanie Koła w roku akademickim 2017/2018

3. Studencki Grant Rektora UWM

5. Sprawy organizacyjne związane z konferencją naukową

6. Organizacja wigilii

7. Inne sprawy bieżące i wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich chcących zapisać się do Koła naukowego