Zebranie Koła naukowego Fides - 11.12.2017 r.

Kolejne zebranie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides odbędzie się 11 grudnia (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali 313 CH.
Porządek zebrania:
1. Wybory uzupełniające do składu Zarządu
2. Studencki Grant Rektora UWM
3. Sprawy organizacyjne związane z IX edycją konkursu wiedzy z prawa wyznaniowego
4. Sprawy organizacyjne związane z konferencją naukową z zakresu prawa procesowego
5. Organizacja wigilii - przydział zadań
6. Inne sprawy bieżące i wolne wnioski