Zaliczenie z przedmiotu Postępowanie administracyjne - prof. A. Skóra

Informuję, że istnieje ostatnia możliwość zaliczenia przedmiotu Postępowanie administracyjne u prof. A. Skóry dniu 13 lutego (środa), godz. 13.00, Inkubator, sala 203".