Zaliczenie ćwiczeń z Postępowania karnego u dr M. Adamczyka

Postępowanie karne u dr  M. Adamczyka, zaliczenie odbędzie się 9 czerwca, od godz.11,30 do 18,30 w sali nr 14 w CK.