Zajęcia z Postępowania Administracyjnego BLZ2 studia niestacjonarne

Zaliczenie z przedmiotu Postępowanie Administracyjne dla BLZ2 odbędzie się w dniu 16 czerwca o 8:00 w Auli Kongresowej. Zaliczenie będzie w formie testu