Zajęcia z dr. J. Orłowskim - 8.12.2017 r.

Zajęcia w dn. 08.12.2017 r. we wszystkich grupach u dr. J.Orłowskiego odbywają się zgodnie z planem na ten dzień. Żadne zajęcia nie będą przeniesione na inne dni.