Wycieczka dydaktyczna do Aresztu Śledczego w Olsztynie

Do najbliższego czwartku (9 VI) studenci mogą zgłosić swój udział w wycieczce dydaktycznej do Aresztu Śledczego w Olsztynie. Zwiedzania pomieszczeń Aresztu odbędzie się 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres justyna.krzywkowska@uwm.edu.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Liczba zgłoszeń - max. 30 osób.