Walne zebranie Koła Naukowego Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane działanością naukową w zakresie prawa rolnego oraz prawa nieruchomości na zebranie Koła Prawa Rolnego, które odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2018 r.  o godzinie 18:15 w pokoju 12 CK.
Podczas zebrania wybrane zostaną nowe władze Koła.