VIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego