Uwaga - seminarzyści dr M. Krzykowskiego

Seminarzyści, którzy zamierzają podejść do obrony we wrześniu mają obowiązek przesłania całej pracy licencjackiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2018 r. na adres email: michal.krzykowski@uwm.edu.pl