Szkolenie wojskowe studentów w programie Legii Akademickiej w dniu 27.01.2018

- grupa I – godz. 09.00-13.45, Aula Ditrichów CH;
- grupa II - godz. 09.00-13.45, Aula 37 CH;
- grupa III -    godz. 11.30-16.15, sala 20 CH;
UWAGA: studenci, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w styczniu 2018 roku proszeni są o udział
w szkoleniu w grupie I.