Szkolenie wojskowe studentów w programie Legii Akademickiej w dniu 20.01.2018

- grupa VII – godz. 09.00-13.45, sala 103 CH;
- grupa VIII - godz. 09.00-13.45, sala 104 CH;
- grupa XI -    godz. 09.00-13.45, sala 109 CH;
UWAGA: studenci, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w dniu 13.01.2018 i nie mogą brać udziału w zajęciach 27.01.2018 proszeni są o uczestnictwo w szkoleniu w grupie VIII.

dr Bogdan Chmieliński