Szkolenie Legii Akademickiej

Uroczyste wręczenie kart powołania do szkolenia praktycznego Legii
Akademickiej odbędzie się 15 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w auli
37 Wydziału Humanistycznego