Stypendia – Decyzje!

Wydziałowa Komisja Stypendialna zaprasza studentów po odbiór decyzji (październik) w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendiów: socjalnego, specjalnego, zapomogi

Decyzje będą wydawane w  siedzibie Wydziałowej Komisji Stypendialnej
( ul. Warszawska 98, pok. 1) w okresie od 26.11.2018 do 07.12.2018 w godzinach:

Poniedziałek    08.00 – 14.00

Wtorek             08.00 – 14.00

Środa                08.00 – 14.00

Czwartek          08.00 – 14.00

Piątek               08.00 – 14.00

 

Do odbioru decyzji niezbędne jest okazanie legitymacji studenckiej.

Informacja w sprawie decyzji (listopad) w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendiów: socjalnego, specjalnego, zapomogi będzie podana w późniejszym terminie.