Stypendia - decyzje

Wydziałowa Komisja Stypendialna zaprasza studentów po odbiór decyzji (październik i listopad) w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendiów: socjalnego, specjalnego, zapomogi

Decyzje będą wydawane w  siedzibie Wydziałowej Komisji Stypendialnej
( ul. Warszawska 98, pok. 1) w okresie od 25.11.2017 do 02.12.2017 w godzinach:

Poniedziałek    08.00 – 12.00

Wtorek             08.00 – 12.00

Środa                08.00 – 12.00

Czwartek          08.00 – 12.00

Piątek               08.00 – 12.00

Sobota ( 25.11.2017 oraz 02.12.2017)      09.00 - 13.00

Do odbioru decyzji niezbędne jest okazanie legitymacji studenckiej.