Stupendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/17

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do 9 września 2016r. doktoranci składają wnioski do właściwego dziekanatu.