Spotkanie organizacyjne SKN Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego

Spotkanie organizacyjne SKN Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego, odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek I tydz.), od godz. 18:30, w sali 1 CK. 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji udziela Karolina Bełkowska V Prawo - karolina.belkowska@gmail.com