Spotkanie Koła Naukowego Prawa Podatkowego

Koło Naukowe Prawa Podatkowego zaprasza studentów zainteresowanych czynnym udziałem naukowym na spotkanie, które odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek 2) o godzinie 11:00 w Katedrze Prawa Finansowego s. 15 CK.
Serdecznie zapraszamy.