Seminarzyści dr D. Ossowskiej-Salamonowicz - III BW stacjonarne

Najbliższe seminarium, tj. w czwartek - 30 listopada 2017r., w godz. 11.30-13.00, odbędzie się w Bibliotece Głównej (w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism). Obecność obowiązkowa.