Seminarium u dr hab. E. Żywuckiej-Kozłowskiej

Seminarium magisterskie odbędzie się w dniu 2 listopada o godzinie 10  ( CK s. 10 ).